Tomasz Morawski zajął III miejsce w IX Plebiscycie na najlepszych polskich zawodników w 2016r.

Tomasz Morawski zajął trzeci w IX Plebiscycie na 10 Najlepszych Sportowców Niesłyszących Polski ‘2016 Polski Związek…