Trener podał skład na wyjazd do Krakowa MPN w murawie 11 osobowy.

Trener (Krzysztof Łuczywek) podał skład na wyjazd na Finał Mistrzostwa Polski Niesłyszących Seniorów 11 osobowych w…