Przedłużenie – ODWOŁANIE WSZYSTKICH ZAJĘCIE !!!

Zarządzenie Prezesa ZarząduMazowsze Warszawa Nr 2/2020 z dnia 30 marca 2020 roku Szanowni Państwo, Zawodnicy,Trenerzy, Sympatycy…