Calendar

Podziel się:
  •  
  •  
  •  
Cze
21
pt
MPN W LEKKOATLETYCE SZCZECIN, dn. 21-23 czerwca 2019r.
Cze 21 – Cze 23 całodniowy

 

MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W LEKKOATLETYCE
SZCZECIN, dn. 21-23 czerwca 2019r.

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel imprezy:
– popularyzacja lekkoatletyki w Polsce wśród Niesłyszących Osób,
– organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce,
– wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej drużyny w kraju,
– nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski,
– integracja młodzieży poprzez sport.

2.Organizator:
Polski Związek Sportu Niesłyszących

3.Współorganizatorzy:
Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Miasta Szczecin

4.Data imprezy:
21 – 23 czerwca 2019 r.

5.Miejsce zawodów:
Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka w Szczecinie
ul. Litewska 20
71-344 Szczecin

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

6.Nocleg:
Bursa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin 26

7.Wyżywienie:
Bursa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin 26

8.Sprawy rejestracyjne:
Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie od kolacji w dniu 21 czerwca 2019 roku do obiadu w dniu 23 czerwca 2019 roku.
Zamówienia na noclegi i wyżywienie z podaniem ilości zawodników w podziale na dziewczyny i chłopców oraz ilości opiekunów z podziałem na kobiety i mężczyźni należy przesłać wyłącznie na adres emailowy la@sksg.szczecin.pl w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku.

9.Sprawy finansowe:
Organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów, tj. zakwaterowaniem, wyżywieniem, napojami, wynajmem boiska, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę medyczną, obsługę wolontariatu oraz z ubezpieczeniem imprezy, trofea sportowe.
PZSN pokrywa koszt podróży po wystawieniu faktury lub na podstawie imiennej listy kosztów podróży (dofinansowanie do 70%) lub BUS (dofinansowanie do 50%).

Faktura musi być wystawiona na:
Polski Związek Sportu Niesłyszących,
al. Piłsudskiego 22,
20-011 Lublin,
NIP: 946-263-87-76.

10.Ważne przepisy Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce:
• w turnieju obowiązują przepisy PZLA i PZSN;
• Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję roszczeń z tego tytułu odpowiada kapitan lub kierownik drużyny;
• wejście na boisko tylko w obuwiu odpowiednim do lekkoatletyki;
• organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zastawione lub skradzione;
• Zawodnicy nie mogą mieć aparatów słuchowych;
• uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatorów.

11.Nagrody:
• za zajęcie I – III miejsc – medale i dyplomy.

12.Zgłoszenie:
Zgłoszenie imienne należy wysłać do 14.06.2019 roku (liczy się data wpływu) na adres emailowy: PZSN lekkoatletyka@pzsn.pl oraz SKSG KORONA la@sksg.szczecin.pl na wypełnionym formularzu PZSN.

Dodatkowo w zgłoszeniu do 14.06.2019 roku (la@sksg.szczecin.pl) proszę o dokładne podanie ilości osób oraz kiedy przybywacie.

Odprawa techniczna w piątek 21.06.2018 roku o godz. 21.00 w stołówce Bursy Towarzystwa Salezjańskiego. Obecność obowiązkowa!

13.Konkurencje:

Kobiety:
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4×100 m, sztafeta 4×400 m.

Mężczyźni:
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 400 m ppł, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, rzut młotem, skok w dal, skok wzwyż, sztafeta 4×100 m, sztafeta 4×400 m.

14.Program zawodów:

piątek 21 czerwca 2019 roku
od godz. 17:00 – przyjazd i zakwaterowanie drużyn
godz. 19:00 – 20:00 – kolacja
godz. 21:00 – odprawa techniczna i sprawdzanie dokumentów

sobota 22 czerwca 2019 roku
godz. 07:30 – 8:30 śniadanie
godz. 12:00 – 12:30 obiad
godz. 13:00 – 14:00 wyjazd do Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego
godz. 14:30 – otwarcie Mistrzostw
godz. 14:50 – 19:00 I część – blok zawodów wg programu
godz. 20:00 – kolacja

niedziela 23 czerwca 2019 roku
godz. 07:00 – 8:00 – śniadanie
godz. 08:00 – 09:00 wyjazd do Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego
godz. 09:10 – 12:30 – II część – blok zawodów wg programu
godz. 13:30 – obiad z suchym prowiantem
godz. 15:00 – wyjazd Zawodników (wykwaterowanie)

15.Strona internetowa imprezy: https://sksg.szczecin.pl/mpn-la-2019/

16.Organizator i współorganizator zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz w regulaminie imprezy sportowej (wtedy Komunikat nr. 2) !

Serdecznie zapraszamy do Szczecina!

17. Mapa noclegu:

18. Zdjęcie noclegu:

Cze
28
pt
MPN W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN SULEJÓW, dn. 28-30 czerwca 2019 r. @ Konecka 45
Cze 28 – Cze 30 całodniowy

MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
SULEJÓW, dn. 28-30 czerwca 2019 r.

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel imprezy:
– Popularyzacja siatkówki w Polsce wśród Niesłyszących
– Organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce
– Wyłonienie najlepszej pary żeńskiej i męskiej w Polsce
– Nabór utalentowanych zawodników i zawodniczek do Kadry Narodowej Polski
– Integracja młodzieży poprzez sport

2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących w Lublinie

3.Współorganizatorzy: Łódzki Klub Sportowy Głuchych w Łodzi
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Burmistrz Miasta w Sulejowie

4.Data imprezy: 28-30 czerwca 2019 r.

5.Miejsce zawodów: Szkoła Podstawowa nr.1 im. Jana Pawła II, ul. Konecka 45 97-330 Sulejów

6.Zakwaterowanie i wyżywienie: Ośrodek Wypoczynkowy Anpol Sulejów – Polanka
(www.anpol-pt.com.pl)

7.Warunki uczestnictwa:
– Kluby Zrzeszone w Polskim Związku Sportu Niesłyszących
– Każda drużyna wystawia po 2 pary męskie i żeńskie (8 osób + trener) razem max 9
– Ważne badania lekarskie
– Zakaz gry w aparatach słuchowych

8.Nagrody:
Za zajecie I-III miejsca, puchary, medale i dyplomy
Indywidualne dla najlepszej zawodniczki i zawodnika MVP

9.Zgłoszenia: zgłoszenia i listę imienną zawodników należy do 08.06.2019r.
na adres siatkowka@pzsn.pl i ŁKSG lksg@wp.pl na wypełnionym formularzu. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian programu imprezy. Prosimy o podanie informacji o której godzinie
będziecie w Sulejowie i ile dokładnie osób ostatecznie przyjedzie.
POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIESŁYSZĄCYCH Tel: +48 81 534-03-46 www.pzsn.pl
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin Fax: +48 81 534-03-46 email: info@pzsn.pl

10.Sprawy finansowe: organizator pokrywa koszty związane z zawodami:
zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, obsługa sędziowska, techniczna, medyczna, ubezpieczenie
i nagrody. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów.

Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży
w ilości do 70% i BUS do 50%.

Faktura ma być wystawiona na:Polski Związek Sportu Niesłyszących,
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76

Uwaga!
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. (piątek) o godz.20:00 w sali
konferencyjnej w Ośrodku Wypoczynkowym Anpol Sulejów – Polanka