Dołącz do Klubu:

Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących „Mazowsze” Warszawa tę chciałbyś reprezentować do wstąp klubu sportowego niesłyszących.

Proszę o przygotowanie dokumenty:

  1. Audiogram (ksero)
  2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  (ksero)
  3. Zgoda podpis od rodziców poniżej osoby (nie ukończyli 16 lat)
  4. Karta zdrowia – potrzebuje EKG oraz pobranie krwi i mocz oraz również możliwości karta zdrowia słyszący (ktoś występuje do klubu słyszących)
  5. Legitymacja sportowa (dostajesz od klubu)
  6. Deklaracja członkowska oraz 1x zdjęcie jednorazowo (aktualności 2020) poniżej pobierz:  pobierz deklarację ,  pobierz deklarację dla niepełnoletnich ,
  7. Opłata

Osobiście dostarczyć do Zarządu Klubu lub kontakt email lub należy wysłać list (pismo) do klubu Mazowsze Warszawa na ten adres.

Rezygnacja z członkostwa z Klubu Sportowego: pismo i wysłać email

Podziel się:
  •  
  •  
  •