Składka członkowska

Żeby zostać do nasze Członkowie Mazowieckiego Klubu Sportowego Niesłyszących „MAZOWSZE” są do dokonania wpłaty za składkę członkowską w wysokości 140 zł na rok dla osób pracujących a 70 zł na rok dla osób uczących się wpłata do końca marca co roku.

Jednorazowe wpisowe dla nowej członkowskiej za 5 zł.

Wpłatę dokonywać na konto:

Konto nr. banku : Bank Pekao S.A.   12 1240 2034 1111 0010 1051 9573

Tytuł wpłaty/przelewu:

przykładowo tytuł – Składka członkowska rok 20(..) – imię i nazwisko ( nie konieczne sekcje) oraz wpisowe jeśli pierwszy raz dołącz do klubu.

Podziel się:
  •  
  •  
  •