27 lipca 2021

MAZOWSZE WARSZAWA

Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących

Zarząd:

Prezes:             Krzysztof Łuczywek

Wiceprezes:    Tomasz Morawski

Sekretarz:        Marcin Łbik

Skarbnik:         Dorota Morawska

Członek:          Marcin Łuczywek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: ???

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: ???

Członek Komisji Rewizyjnej: ???

Podziel się:
  •  
  •  
  •